Bedrijfsarts consulent oncologie (baco)

‘BACO’ betekent bedrijfsarts consulent oncologie. Deze bedrijfsarts is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. Werk is belangrijk in onze maatschappij en in ons leven. Werk levert inkomen, waardering, sociale contacten, structuur, plezier en zingeving op. De BACO kan u begeleiden bij vragen en /of problemen op het gebied van het behouden van uw werk, (arbeids-) revalidatie en werkhervatting.

Aangesloten hulpverleners

 

Regionaal

  • Cobi Oostveen


    Cobi Oostveen is naast bedrijfsarts ook bedrijfsartsconsulent oncologie. Steeds vaker werd ze in haar vak geconfronteerd met kanker. In 2013 volgde ze daarom de opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie (BACO). Inmiddels heeft ze de nodige ervaring opgedaan en verzorgt ze workshops voor werkgevers, themabijeenkomsten voor patiënten en bijscholing voor professionals betreffende het thema “Kanker en werk”. Ook is ze voorzitter van het landelijk Platform Bedrijfsartsconsulenten Oncologie en participeert ze in verschillende taskforces en werkgroepen.