Huisarts / POH

De huisarts neemt actief contact op met patiënten bij wie een oncologische diagnose is gesteld, als wij dit horen of lezen. We bespreken wat de impact is van deze diagnose voor de patiënt. We praten door wat het behandelplan is, of wanneer dit duidelijk wordt. Ook spreken we een vervolgcontact af, afhankelijk van de behoefte van de patiënt. Dit kan zowel tijdens als na het medische behandeling plaatsvinden als de patiënt daar behoefte aan heeft. 

POH/GGZ

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkt in de huisartsenpraktijk in nauwe samenwerking met de huisarts; hierdoor is het contact laagdrempelig. Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, of een dierbare heeft die deze diagnose krijgt, staat de wereld op zijn kop. Als praktijkondersteuner kunnen we er zijn voor mensen die de diagnose hebben gehad of die al een traject door zijn gegaan en graag ondersteuning willen hebben. We kunnen ondersteunen in de emotionele gevolgen van kanker, ook voor de partner en kinderen.

Soms ervaren mensen op later moment alsnog de emotionele gevolgen, dan is het fijn dat er in de huisartsenpraktijk, laagdrempelig, iemand is bij wie men terecht kan.

Een afspraak komt tot stand in overleg met de huisarts.