Care Managers oncologie

Waarmee kan de Care Manager oncologie u helpen?

 

Deze zorgverleners, in uw omgeving, vormen een laagdrempelig aanspreekpunt voor al uw vragen. Heeft u twijfels en zoekt u geruststelling op het gebied van beweging, voeding, werk, psychosociaal functioneren en/of herstel, dan kunt u bij hen terecht. De ziekte of de behandeling van kanker kan lichamelijke klachten, psychische, sociale of levensbeschouwelijke veranderingen geven, op korte en op langere termijn.

Een intakegesprek met uw Care Manager kan plaatsvinden vooraf, tijdens of na de intensieve medische behandeling. Maar ook als u één of meerdere hulpvragen heeft en u behoefte heeft aan goede nazorg. De Care Managers zijn goed bekend met de regionale zorgkaart, zelfmanagement tools en het brede aanbod voor nazorg en ondersteuning. Zij kunnen u verwijzen naar de juiste professional voor de juiste zorg op de juiste plek en dichtbij. Er is een nauwe samenwerking met de oncologie verpleegkundigen werkzaam in de eerste lijn. 

De Care Manager staat ook nauw in contact met de Screeningsconsulent oncologie van het St Jansdal Ziekenhuis, waardoor er ook korte lijnen mogelijk zijn met uw behandelend oncologisch team voor eventueel overleg, uiteraard als u hier toestemming voor geeft. Ook als u in een ander ziekenhuis behandeld wordt kan met uw toestemming contact worden gelegd met de coördinerend oncologie verpleegkundige.

Per gemeente wordt er gestart met het samenstellen van een oncologiekernteam, waarbij een consulent sociaal team van de gemeente samen met de Care Manager en Oncologieverpleegkundige deze oncologie kernteams vorm geven. ‘Onco in Balans’ onderschrijft hiermee de ambitie te komen tot ‘lijnloze zorg’. Zorg vanuit het perspectief van de mensen die te maken hebben met de gevolgen van kanker die naadloos in elkaar overvloeit. Bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis (2e lijn) naar de huisarts en paramedie (1e lijn), naar inloophuizen (0e lijn) of naar specifieke medisch specialistische revalidatie (3e lijn). 

Voorbeeld intake gesprek bij uw Care Manager:

Via een telefonisch/videobeeld gesprek met u zal tijdens een eerste kennismaking een inventarisatie van het behandeltraject en uw hulpvraag  in kaart worden gebracht.

Aan de hand van dit gesprek wordt samen met u de mogelijkheden van een directe doorverwijzing naar (A) monodisciplinaire zorgverlening, (B) vervolg intake eerstelijns multidisciplinaire zorg of (C) Medische Specialistische Revalidatie in het St Jansdal Ziekenhuis, besproken.

(A): Samen met de Care Manager word gekeken welke zorgprofessional uit de sociale zorgkaart van ‘Onco in Balans’ het beste bij uw hulpvraag aansluit.

(B): Er word een vervolg afspraak gepland in overleg met u samen met de oncologie fysiotherapeut en/of oncologie verpleegkundige uit de eerste lijn. Deze intake is gericht op meerdere lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke problematiek die naar voren zijn gekomen in het eerdere gesprek. Behandelbare grootheden komen aan het licht en ook mogelijk nog niet-benoemde problematiek, die ook in latere fase kunnen ontstaan, worden in kaart gebracht. Aan de hand van deze uitgebreide zorgintake wordt samen met u een behandelplan opgesteld en wordt u doorverwezen naar de bij ‘Onco in Balans’ aangesloten multidisciplinaire zorgverlening in de eerste lijn, dichtbij u.

(C): Uw hulpvraag bevat zorgelementen die alleen in de Medische Specialistische Revalidatie optimaal kunnen worden begeleid. U wordt doorverwezen naar de Screeningsconsulent oncologie in het St Jansdal Ziekenhuis.

Ik wil graag een afspraak met de Care Manager

Tijdsvoorkeur

8 + 10 =

Care Managers

  • Simone van Essen
  • Astrid Hoelen
  • Wouter Hoelen
  • Willemijn Kos 
  • Hillie Hofmeester
  • Naomi Kling i.o.
  • Henrike van Dalen