Fysiotherapeuten met specialisatie in de oncologie revalidatiewetenschappen

Wanneer mensen of hun naasten met kanker te maken krijgen verandert hun leven drastisch en in een korte tijd. Een aanzienlijk deel van de mensen ervaart klachten door de (behandeling van) kanker en dan tijdens en/of na de intensieve medische behandeling. Ze moeten leren omgaan met de gevolgen van kanker en de behandeling hiervan. De in oncologie revalidatiewetenschappen opgeleide fysiotherapeuten spelen een rol bij het beperken van de ziektelast door het verbeteren van de fysieke mogelijkheden en daarmee het kwaliteit van leven. Het gaat om voorlichting, begeleiding en ingaan op lichamelijke klachten en symptomen ten gevolge van kanker. Samen met u wordt een persoonlijk herstelprogramma op maat gemaakt, dat in de oefenzaal en/of het zwembad wordt gegeven

Aangesloten hulpverleners