Nazorg bij oncologie in verschillende levensfasen

Inloophuizen oncologie

 

Toon Hermans Huis

Normaal heten wij u hartelijk welkom in het Toon Hermans Huis. Dit is een inloop huis voor mensen met kanker en hun naasten. Een huis waar lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen en met elkaar kunnen delen. Dit delen hoeft niet over kanker te gaan. Er worden ook activiteiten uitgevoerd waarin je op een creatieve manier uiting kunt geven aan je leven. Daarnaast wordt er veel gelachen in het Toon Hermans Huis. U wordt verwelkomd door gastvrouwen of heren die zich geheel belangeloos graag voor u inzetten zonder zich aan de klok te storen. Er wordt tijd voor onze gasten vrij gemaakt.

De Maretak, Centrum voor mensen met en na kanker  

De Maretak wil er zijn voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten, want kanker heb je niet alleen. Kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Er gebeurt veel met je als je de diagnose kanker krijgt. Angst, zorgen, vermoeidheid, verdriet. Hoe ziet de toekomst eruit, hoe ga je hier met elkaar doorheenkomen. Allemaal vragen waarop je niet direct het antwoord hebt. Dan is het fijn om los van alle medische ballast ergens naar toe te kunnen. Waar je tot rust kunt komen en energie kunt opdoen. Waar je mensen ontmoet die je begrijpen. Waar je logenoten kunt ontmoeten en een luisterend oor vindt. Waar je jezelf kunt zijn en niemand iets hoeft uit te leggen. Waar je je mag laten verwennen, ontspannen of actief deelnemen aan een workshop. Een plek waar niks moet en alles mag. De Maretak wil graag die plek zijn voor haar gasten.

 

Palliatief specialistisch oncologisch team

Deze gespecialiseerd verpleegkundige komt bij de patiënt thuis. Thuis is een veilige en belangrijke plek. Vooral als veel onzeker is door de confrontatie met de ziekte kanker. Dan is het goed om begeleiding te krijgen in je eigen omgeving. De palliatief specialistische oncologieverpleegkundige is er voor iedereen die met kanker te maken heeft in alle verschillende fasen: onderzoek, na diagnose, tijdens (intensieve) behandeling en nabehandeling.

 

Coaches bij oncologie

Het hebben van kanker heeft veel impact op het leven. Ziek zijn, de weg naar herstel en een nieuw evenwicht vinden zijn ingrijpend in het dagelijks bestaan van mensen die kanker hebben (gehad). Een kortlopend coachtraject biedt handvatten op psycho-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied, om weer energie op te doen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Tijdens dit proces begeleidt de coach u met een warm hart en rechte rug, waar en wanneer en zoals u dat wenst.

 

 

Ondersteuning mantelzorg

Als mantelzorger ben je niet alleen zorgverlener. Je bent ook partner, kind, vader of moeder, familielid of vriend. Heb je een betaalde baan, dan ben je daarnaast ook nog werknemer of collega. Je moet je zorg en aandacht dus verdelen. Dat is niet eenvoudig. Veel mantelzorgers merken dat de zorg lastig te combineren is met een baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen, hobby’s of met andere bezigheden. Ze komen vaak voor moeilijke keuzes te staan.

In heel Nederland zijn diverse organisaties voor mantelzorgondersteuning. Je kunt als mantelzorger bij zo’n steunpunt terecht voor:

  • informatie, advies en persoonlijke begeleiding
  • gespreksgroepen en cursussen
  • ontmoeting en ontspanning
  • bemiddeling naar praktische hulp en respijtzorg
  • educatie en voorlichting

Palliatieve zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat hij of zij niet meer zal genezen. De zorg richt zich in deze palliatieve fase vooral op het voorkomen en behandelen van klachten. Tevens is de zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt verleend in het ziekenhuis, thuis, hospices, verpleeghuizen, woonzorgcentra, binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen instellingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen.

Terminale zorg

Als de stervensfase is aangebroken, spreken we van terminale zorg. Deze wordt thuis geboden door onderstaande thuiszorgorganisaties. 

Hospice

Een hospice is een veilige, geborgen plaats, waar mensen hun laatste levensfase kunnen beleven. Er wordt zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht.