Logopedisten

De logopedist kan begeleiding bieden op het gebied van slikken, verslikken, kauwen en transporteren van voeding, speekselverlies, articulatie, stem en communicatie.

Samen met de patiënt bekijkt de logopedist wat de wensen en behoeften zijn en op welke manier deze functies kunnen worden verbeterd of gecompenseerd. Patiënten leren bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het eten en drinken. Patiënten kunnen hun spraak of stemgebruik trainen. Of ze leren communiceren met een alternatief communicatiehulpmiddel.

Op verwijzing van een arts kunt u ook thuis behandeld worden.

Aangesloten instanties en hulpverleners

 

Logopedie Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk

Logopedie Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe

diverse locaties in Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten

    Elspeet