Ondersteuning en advies

“Na de diagnose kanker sta je voor de uitdaging de gevolgen van de diagnose én de behandeling een plaats te geven in je leven”. Uit ervaringen van patiënten blijkt dat het vaak lastig is grip te krijgen op emoties en/ of op het veranderde toekomstbeeld. Een periode waarin extra professionele ondersteuning nodig kan zijn. De ervaren oncologie- en palliatief geschoolde verpleegkundigen maar ook de psycholoog, de maatschappelijk werker en de coaches bij kanker hebben veel ervaring met thuisconsulten. Sinds de Coronacrisis maken we ook vaak gebruik van (beeld)bel consulten.

 

Waar kunnen we jou en je naasten in ondersteunen? Wij geven informatie en advies over de gevolgen van de diagnose en behandeling, mentale ondersteuning, behoud van eigen regie en tips voor het dagelijks leven. We kijken samen met u naar hulpmiddelen die u in de thuissituatie kunnen ondersteunen. We geven advies voor aanvullende oncologische zorgverleners.

We kijken of er mantelzorgers zijn en of zij de zorg aankunnen. Zo nodig gaan we op zoek naar mantelzorgondersteuning.

We kijken samen met u, als genezen niet meer mogelijk is, wat voor u kwaliteit van leven is. Wat zijn uw wensen in de laatste fase van uw leven. Wilt u met passende zorg thuis sterven of heeft u de voorkeur om uw laatste levensfase in een Hospice door te brengen.

Onderstaande disciplines zouden u hierbij kunnen helpen: