Prospectieve Surveillance Model

Prospectieve surveillance model

Uniek voor de regio Noord-West Veluwe en Flevopolder is het door alle betrokken zorgpartijen en de patient samengestelde routekaart oncologie. Deze routekaart is gebaseerd op de patiënten-reis vanaf het moment van diagnose tot aan 5 jaar na het beëindigen van de intensieve behandeltraject (bijvoorbeeld operatie, chemo, radiotherapie en/of immunotherapie) Uw patiënten reis kunnen we opsplitsen in de fase voor het intensieve behandeltraject , de fase tijdens het intensieve behandeltraject en de fase na voltooiing van het intensieve behandeltraject.

Hiermee kan met een vooruitziende blik op gezette tijden gemonitord worden op de ontstane klachten maar ook op de nog te verwachten klachten. Het zogenaamde Prospectieve Surveillance Model (PSM) bij kanker. Hiermee worden risico’s op klachten al vroegtijdig gesignaleerd, waardoor er ook tijdig kan worden gestart met de juiste behandeling om verslechtering van de klachten te voorkomen.

Het belang van een T0-meting

Het belang van een zogenaamde T0 meting op het moment van de diagnose kanker is een belangrijk meetmoment om te kijken wat de op dat moment geldende uitkomsten zijn voor bijvoorbeeld uw BMI, handknijpkracht, maximale krachtmeting, conditionele aspecten, pijn en vermoeidheid naast psychosociale kenmerken.

De mogelijkheid van het bepalen van deze T0 uitkomstmaten kunnen veel voor u betekenen in de vervolg behandeltrajecten op uw specifieke diagnose van kanker en persoonlijke omstandigheden. Hiermee weten we immers hoe uw situatie vooraf aan alle behandeltrajecten is en kunnen deze waarden gebruiken om weer naar terug te komen. Tevens kunnen deze gegevens worden ingezet om eventueel verval hierin te kunnen monitoren tijdens de behandelfasen.

Darmkanker

Het belang hiervan bewijst zich onder ander in de wetenschappelijke onderbouwing voor ‘better in better out’ principes bij darmkanker. Deze zogenaamd prevalidatie-trajecten direct na de diagnose en voorafgaand aan het chirurgische behandeltraject verlagen de sterfte kans en verminderen de kans op eventuele complicaties ten gevolge van dit behandeltraject. Samen met het Ziekenhuis St Jansdal is het zorgpad darmkanker met dit gegeven aangepast en zal in het Ziekenhuis de T0 meting plaatsvinden door de fysiotherapeut, waarna er gericht wordt doorverwezen naar ‘Onco in Balans’ fysiotherapeut voor een intensief prevalidatie-traject.

T1 meting en verdere monitoring tot 5 jaar na afronding intensieve behandelfase

Na afsluiting van de intensieve behandelfasen kunt te maken krijgen met directe klachten en de late effecten van de behandeltrajecten. De meeste van deze late effecten beginnen tussen 1 en 5 jaar na het afronden van het behandeltraject. Denk daarbij aan schouderfunctie stoornissen en/of lymfoedeem na borstkanker. Of aan chronische vermoeidheid en slaap stoornissen. Maar ook aan verklevingen en littekenvorming in de buikholte na operatie en/of bestralingen in die regio.