Relatieproblemen

“Na de diagnose kanker sta je voor de uitdaging de gevolgen van de diagnose én de behandeling een plaats te geven in je leven. Uit ervaringen van patiënten blijkt dat het vaak lastig is grip te krijgen op emoties en/ of op het veranderde toekomstbeeld. En niet alleen voor jou maar ook voor je partner, kinderen, familieleden en naasten. Een periode waarin extra professionele ondersteuning nodig kan zijn. De ervaren oncologieverpleegkundigen, de psycholoog en de coaches bij kanker hebben veel ervaring met thuisconsulten. Sinds de Coronacrisis maken we ook vaak gebruik van (beeld)bel consulten. Tijdens de deze consulten betrekken we ook als dat gewenst is de partner, kinderen of familieleden bij de gesprekken.

Waar kunnen we jou en je naasten in ondersteunen?  We geven informatie en advies over de gevolgen van diagnose en behandeling, mentale ondersteuning, behoud van eigen regie, omgaan met vermoeidheid, omgaan met angst voor terugkeer, omgaan met relaties en gezin, omgaan met intimiteit, tips voor het dagelijks leven, advies aanvullende oncologische zorgverleners, digitale programma’s of lotgenotencontact.

De consulten worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar.

Onderstaande disciplines zouden u hierbij kunnen helpen: