Onco In Balans


Wat wij doen


De doelgroep van het interdisciplinair netwerk ‘onco in balans’ bestaat uit patiënten met gezondheidsproblemen, die mede betrekking hebben op en/of hun oorzaak vinden in afwijkingen, beschadigingen of ziekten, die veroorzaakt zijn door oncologische aandoeningen en/of medische behandelingen daarvan.

Herkent u een van deze gevolgen?

Gevolgen


Verlaagde belastbaarheid

Tijdelijk of blijvend verlaagde belastbaarheid zowel fysiek als psychisch

Verlies van conditie

Een dip in uw conditie ten gevolge van de verschillende interventies

Beschadiging

Beschadiging van het lymfestelsel, bloedcirculatiesysteem en/of hartfunctie

Pijn

Elke soort van pijn vraagt om een effectieve pijnbestrijding

Mobiliteit

Afname van mobiliteit en spierkracht (door chemotherapie en/of radiotherapie)

Uw persoonlijk traject


Onco in Balans is vooral bedoeld om u te helpen op het gebied van structuur en functioneren, deelname aan activiteiten uit uw algemeen dagelijks leven, daarmee rekening houdende met uw omgeving en persoonlijke omstandigheden.
Hierbij onderscheiden we de volgende fasen:

Preventief (voorkomen)

adviseren en monitoren om de specifiek voor u te verwachten problemen te voorkomen

Curatief (genezen)

Het aanpakken van ontstane problematiek

Palliatief (verzachten)

Het verzachten van uw omstandigheden

Terminaal (begeleiden in het eindstadium)

Het begeleiden van u en uw naasten in deze fase

Multi-disciplinaire Zorg

(Oncologie-)Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie

Behandeling van kanker kan op verschillende manieren effect hebben op het menselijk lichaam. Operaties, chemokuren en bestralingen kunnen zorgen voor vermoeidheid, huidproblemen, zwelling, littekenweefsel, ontstekingen, conditievermindering en bewegingsbeperkingen. De oncologie fysiotherapeut en oedeemtherapeut helpen de kwaliteit van het leven te behouden en/of te verbeteren in de herstelfase of palliatieve fase. Samen met de cliënt wordt een persoonlijk herstelprogramma op maat gemaakt, dat in de oefenzaal en/of het zwembad wordt gegeven.

Huidtherapie en huidzorg

Een huidtherapeut is een paramedische specialist in het behandelen van de gezonde, zieke of beschadigde huid. Een huidtherapeut zal er alles aan doen om klachten als gevolg van huidaandoeningen te verminderen, op te lossen of te voorkomen. Specialisaties zijn o.a. oedeemtherapie, aanmeten van therapeutische elastisch kousen, wondverzorging, littekentherapie en lymftaping.

Logopedie

De logopedist begeleidt cliënten bij problemen met (het slikken van) eten en drinken en communicatie. Samen met de cliënt bekijkt de logopedist wat de wensen en behoeften zijn en op welke manier deze functies kunnen worden verbeterd of gecompenseerd. Cliënten leren bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het eten en drinken of ze leren hun stem anders te gebruiken. Of ze leren te communiceren met een communicatiehulpmiddel, zoals een iPad. Op verwijzing van de arts kan de logopedist ook thuis behandelen.

Psychologische zorg

Het leven met een ziekte zoals kanker is een traumatische gebeurtenis op zich, voor mensen zelf en voor hun omgeving. Wat hiervoor (nog) nodig is en hoe dit vorm te geven staat centraal in het proces wat de psychologisch zorgverlener met de cliënt aangaat. Herstel en steun vinden voor trauma’s en kwetsuren, in het bijzonder binnen seksualiteit en zingevingsvragen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Thuiszorg

Binnen uw wijk wordt gewerkt met kleine teams bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden, die 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn. Er wordt zorg geboden in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn voor de patiënt. Deze zorg wordt aan huis gegeven en afgestemd op uw behoeften.

Oncologieverpleegkundige / verpleegkundige met oncologische aandacht (eerste lijn)

Deze gespecialiseerd verpleegkundige komt bij de patiënt thuis. Thuis is een veilige en belangrijke plek. Vooral als veel onzeker is door de confrontatie met de ziekte kanker. Dan is het goed om begeleiding te krijgen in je eigen omgeving. De oncologieverpleegkundige is er voor iedereen die met kanker te maken heeft in alle verschillende fasen: onderzoek, na diagnose, tijdens (intensive) behandeling en na behandeling.

Arbeidsre-integratie

Ondersteuning bij kanker en werk kan geboden worden door vakkundige re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen, gespecialiseerde bedrijfsartsen of (medisch)maatschappelijk werk die helpen mensen met kanker in alle ziektefasen om werkzaken in goede banen te leiden.

Coaching bij kanker

Het hebben van kanker heeft veel impact op het leven. Ziek zijn, de weg naar herstel en een nieuw evenwicht vinden zijn ingrijpend in het dagelijks bestaan van mensen die kanker hebben (gehad). Een kortlopend coachtraject biedt handvatten op psycho-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied, om weer energie op te doen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Tijdens dit proces begeleidt de coach u met een warm hart en rechte rug, waar en wanneer en zoals u dat wenst.

Palliatieve zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat hij of zij niet meer zal genezen. De zorg richt zich in deze palliatieve fase vooral op het voorkomen en behandelen van klachten. Tevens is de zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt verleend in het ziekenhuis, thuis, hospices, verpleeghuizen, woonzorgcentra, binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen instellingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen.

Terminale zorg

Als de stervensfase is aangebroken, spreken we van terminale zorg. Deze wordt thuis geboden door onderstaande thuiszorgorganisaties. Daarnaast kan er thuis ondersteuning geboden worden door vrijwilligers middels de volgende vrijwilligersorganisaties.

Hospice

Een hospice is een veilige, geborgen plaats, waar mensen hun laatste levensfase kunnen beleven. Er wordt zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht.

Care managers


Therapeutisch Centrum De Berekuyl

Reigershofweg 5,
3849 RT Hierden
Website
0341 453 177

Oosterlaan 80,
8072 BZ Nunspeet
Website
0341 453 177

  • Drs. Faranak Simonse, oncologie fysiotherapeut (WO)

  • Astrid Hoelen, oncologie fysiotherapeut, MSc Lymfologie & Oncologie (WO) i.o

  • Wouter Hoelen, Pre-master Lymfologie & Oncologie, MSc Lymfologie & Oncologier (WO) i.o

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk

Johanniterlaan 3,
3841 DS Harderwijk
Website
0341-420954

  • Hillie Hofmeester, Pre-master Lymfologie & Oncologie i.o., MSc Lymfologie & Oncologie (WO) i.o.k

De Klimop, afdeling geriatrie oncologie, Harderwijk

Wethouder Jansenlaan 90,
3844 DG Harderwijk
Website
0341-772600

  • Marloes Boontje, oncologie fysiotherapeut i.o.

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie van de Kamp & Lolkema

Garderenseweg 35,
3881 GK Putten
Website
0341 357 750

  • Simone van Essen – van Kuijk, oncologie fysiotherapeut, MSc Lymfologie & Oncologie (WO) i.o

Screeningsconsulent oncologische nazorg St jansdal Ziekenhuis

Wethouder Jansenlaan 90,
3844 DG Harderwijk
Website
0341-435623

  • Debby van Dijk, Aanwezig op ma-di-do

Aangesloten instanties


Legenda:
Care Managers
Onco In Balans