MedMij gaat zeer binnenkort opnieuw gegevensuitwisseling tot stand brengen in een gecontroleerde livegang. Therapeutisch centrum de Berekuyl te Hierden heeft als kartrekker een overeenkomst getekend. Binnenkort worden binnen het oncologienetwerk ‘Onco in Balans’ , waar de Berekuyl onderdeel van is, gezondheidsgegevens beschikbaar gesteld aan een geselecteerde groep patiënten.

Het is niet de eerste keer dat MedMij gecontroleerd live gaat, maar ‘Onco in Balans’ heeft wel een primeur te pakken. Het is namelijk voor het eerst in Nederland dat een deel van de zorgverleners binnen een zorgnetwerk gegevens beveiligd gaan uitwisselen met de patiënt op de MedMij-manier. De verwachting is dat de gecontroleerde livegang nog dit jaar van start gaat.

Gecontroleerde livegang
Met een GLG wordt het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht, waarmee gegevens op een veilige manier uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverlener en patiënt. In een gecontroleerde setting kan een geselecteerde groep patiënten gegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). MedMij werkt hierbij samen met PROVES, een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst.

Eerder vonden er al succesvolle GLG’s plaats bij verschillende apotheken en momenteel loopt er een gecontroleerde livegang in de regio Nijmegen, waarbij huisartsen en apotheken betrokken zijn.

Gegevens ophalen en delen
Bij de aangesloten zorgverleners van ‘Onco in Balans’ kunnen de deelnemende patiënten, gegevens verzamelen en delen. Hier gaat het om vragenlijsten voor oncologie-patiënten die revalideren bij de zorgverleners van het regionaal oncologienetwerk.

De Berekuyl is samen met zorgverleners in de regio Noordwest-Veluwe verenigd in de overkoepelende netwerkorganisatie FleGel. FleGel die de Paramedie zoals fysiotherapie, dietethiek, ergotherapie, logopedie, etc. vertegenwoordigt, maakt deel uit van het brede samenwerkingsverband GezondVeluwe tussen o.a. het regionaal ziekenhuis, huisartsen, thuiszorginstanties, apothekers en gemeenten. Vanuit deze coalitie is (na-)zorg voor oncologiepatiënten als speerpunt aangewezen.

Resultaten
De gecontroleerde livegang zal drie maanden duren. De inzichten en verbeteringen die deze GLG oplevert, worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Deze GLG helpt ook om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Die resultaten worden gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland.

Lees meer: https://www.medmij.nl/artikel/medmij-gaat-voor-het-eerst-gecontroleerd-live-in-therapeutisch-centrum/